Aktualność

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku i wszystkich mieszkańców, że w dniach od 27.02. do 03.03.2017 r. odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH.

Dodano: 14.02.17

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania;

2. Przyjęcie Porządku Obrad i Regulaminu Obrad Zebrania;

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

4. Powołanie Komisji Wnioskowej;

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 r.;

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.;

7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;

8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;

9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;

10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;

11. Zakończenie Zebrania.

 

 

HARMONOGRAM

 

Lp.

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce Zebrania

1.       

Kamienica:

-        gmina Kamienica

27.02.2017 r.

(poniedziałek)

1100

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy

2.       

Łukowica:

-        gmina Łukowica

27.02.2017 r.

(poniedziałek)

1600

Remiza OSP w  Łukowicy

3.       

Laskowa:

-        gmina Laskowa

28.02.2017 r.

(wtorek)

1100

Remiza OSP w  Laskowej

4.       

Dobra:

-        gmina Dobra

28.02.2017 r.

(wtorek)

1600

Remiza OSP
w Dobrej

5.       

Słopnice:

-        gmina Słopnice

01.03.2017 r.

(środa)

1100

Budynek FH „U Marka”

I piętro

6.       

Tymbark:

-        gmina Tymbark

01.03.2017 r.

(środa)

1600

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark

7.       

Zamiejscowa:

-   mieszkańcy z poza terenu pozostałych grup członkowskich

 

02.03.2017 r.

(czwartek)

1100

Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej

Rynek 7, 34-600 Limanowa

8.       

Jodłownik:

-       gmina Jodłownik

02.03.2017 r.

(czwartek)

1600

Urząd Gminy w Jodłowniku

9.       

Limanowa:

-       gmina Limanowa

-       miasto Limanowa

 


03.03.2017 r.

(piątek)

1600

Kino Klaps

Limanowski Dom Kultury

ul. Bronisława Czecha 4

34-600 Limanowa

 

 


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ