bank

Aby wziąć udział w loterii AUTOLOKATA należy:
założyć Autolokatę 6 miesięczną w okresie promocji od 16.08.2012 r.
do 15.11.2012 r. Lokata utrzymana do 15 maja 2013 r. bierze udział
w losowaniu.
Losowanie nagród odbędzie się 19 maja 2013 r.
Minimalna kwota i waluta: lokaty 1000 PLN.
Okres promocji: 16.08.2012 r. do 15.11.2012 r.
Oprocentowanie: zmienne 5,00 % w stosunku rocznym.
Czas trwania lokaty: 6 miesięcy.
Opłaty: brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
Założenie lokaty: w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Wcześniejsza likwidacja lokaty: umowa ulega rozwiązaniu, a wpłacona
kwota lokaty zastanie zwrócona wraz z odsetkami według obniżonej stopy procentowej.
Istnieje możliwość automatycznego przedłużenia lokaty.

Regulamin Loterii "Autolokata VIII edycja" dostępny jest na stronie
internetowej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Loteria jest urządzana na podstawie pozwolenia
Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

bank bank losowanie_nagród bank wygraj_samochód bank bank nagrody nagrody autolokata bank bank bank bank

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Informacją o Banku oraz z Informacją Administratora Danych. Oświadczam, że, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej ul. Rynek 7, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081900. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem /am/ poinformowany /a/ o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. rozwiń