Bank Spółdzielczy

Wielkość czcionki

  • font
  • font
  • font

Informacje

Bank Spółdzielczy w Limanowej poszerza swoją ofertę o nową usługę - Dom Maklerski.

Działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Punkt Usług Maklerskich Banku BPS S.A., którego Biuro znajduje się w Banku Spółdzielczym w Limanowej, prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego głównymi akcjonariuszami są Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze.
Punkt Usług Maklerskich Banku BPS S.A. działający w Banku Spółdzielczym w Limanowej jest:
- członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
- uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- pierwszym Domem Maklerskim w Polsce, który od chwili rozpoczęcia działalności stosuje Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

OFERTA PUNKTU USŁUG MAKLERSKICH:

  • prowadzenie rachunków inwestycyjnych (rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny)
  • przyjmowanie zleceń i zawieranie transakcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku NewConnect
  • sprzedaż nowych emisji, zapisy na rynku pierwotnym
  • zadania specjalne: przeprowadzanie skupu akcji, obsługa wezwań na zakup lub zamianę akcji, pośrednictwo w obrocie poza rynkiem regulowanym.

Więcej informacji na: www.dmbps.pl

 

DANE KONTAKTOWE:

Punkt Usług Maklerskich nr 55 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w Banku Spółdzielczym w Limanowej

tel. 18/ 33 79 108

e-mail: pum55@dmbps.pl

Rynek 7

34-600 Limanowa

 

Godziny otwarcia:

pon-pt 7.30 - 15.30

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ