Bank Spółdzielczy

Kredyty

 • foto
  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

  Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt rewolwingowy

  Weź kredyt obrotowy odnawialny, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Kredyt udzielany jest na okres 2 lat.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt płatniczy

  To krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych firmy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyty pomostowe

  Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska uzyskała prawo do korzystania z pomocy przeznaczonej dla krajów członkowskich.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt Obrotowy z Gwarancją Bankową

  Kredyt Obrotowy z Gwarancją Bankową Banku BGK.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt technologiczny

  Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznych, polegającej na zakupie nowej technologii oraz wdrożeniu własnej nowej technologii.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Gwarancje i poręczenia

  Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Limanowej oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe, które nie tylko zabezpieczą spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Firmy.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt Wspólny remont dla wspólnot mieszkaniowych

  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredyt na zakup kolektorów słonecznych

  Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Pożyczka

  Pożyczka to dodatkowe źródło finansowania Twoich planów biznesowych.

  zobacz szczegóły
 • foto
  Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank.

  .

  zobacz szczegóły
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ