Bank Spółdzielczy

Gwarancje i poręczenia bankowe

foto

Z myślą o bezpieczeństwie.

Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Limanowej oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe, które nie tylko zabezpieczą spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Firmy.

Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są dla osób posiadających rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Atuty gwarancji / poręczeń:

 • różne rodzaje gwarancji - by jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Klienta, Bank Spółdzielczy w Limanowej posiada bogaty wybór produktów gwarancyjnych / poręczeń
 • indywidualne warunki - warunki udzielenia gwarancji / poręczenia oraz rodzaj stosowanych zabezpieczeń w każdym przypadku są ustalane indywidualnie
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Dlaczego warto?

 • zwiększenie wiarygodności - zabezpieczenie spłaty części lub całości zobowiązań na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy, Bank jako instytucja zaufania publicznego jest gwarantem sprawnej realizacji transakcji - dzięki gwarancji / poręczeniu nie musisz angażować środków własnych Firmy
 • indywidualne i elastyczne warunki - rodzaj stosowanych zabezpieczeń ustalany jest indywidualnie, a wysokość udzielonej gwarancji poręczenia zależy od warunków transakcji pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji,
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku
 • rozbudowana sieć placówek - gdzie możesz korzystać z fachowej obsługi, doradztwa i pomocy,
 • 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - bez konieczności opuszczania siedziby Firmy
 • największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce
 • bogata oferta dla firm - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także:
 1. pakiety/międzynarodowe karty płatnicze
 2. wysokiej jakości usługi rozliczeniowe
 3. podpisy elektroniczne
 4. płatności masowe
 5. terminale POS
 6. skarbiec nocny/wrzutnia
 7. przekazy w obrocie dewizowym
 8. bankowość elektroniczną
 9. atrakcyjne lokaty
 10. szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą
 11. pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

Rodzaje udzielanych gwarancji i poręczeń:

Gwarancja zapłaty - stanowi formę zabezpieczenia dokonania płatności za zakupione towary lub usługi, w przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę. Jej wartość zależy od wartości dostaw w ustalonym okresie (1-3 miesiące z rocznego kontraktu), a  jej ważność upływa wraz zakończeniem realizacji kontraktu.

Gwarancja zwrotu zaliczki - jest realizowana wówczas, gdy Zleceniodawca gwarancji nie wykona świadczenia, do czego był zobowiązany na mocy zawartej umowy. Jest ona wystawiana na pełną kwotę zaliczki i wygasa wraz z zakończeniem realizacji kontraktu.

Gwarancja przetargowa (wadialna) - może być składana jako wadium przez przystępującego do przetargu. Zostaje ona uruchomiona w sytuacji, kiedy Zleceniodawca - oferent, po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu - stanowi formę zabezpieczenia dla beneficjenta gwarancji, w przypadku gdy Zleceniodawca nie wywiąże się, bądź wywiąże się w sposób nieprawidłowy z zobowiązań kontraktowych, względnie odmówi zapłacenia kar umownych.

Gwarancja rękojmi: stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji technicznej lub rękojmi/liliGwarancja spłaty kredytu: jej celem jest zabezpieczenie spłaty kredytu lub innej formy finansowania.

Rodzaje poręczeń:

- poręczenie wg prawa cywilnego

- poręczenie wekslowe - Awal - szczególny typ gwarancji, polegający na podjęciu przez poręczyciela zobowiązania do zapłaty za wystawcę weksla (w przypadku weksla własnego) lub akceptanta weksla (w przypadku weksla trasowanego). Awal z reguły umieszczany jest na samym wekslu zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

Jak uzyskać gwarancję/poręczenie?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Bank udziela gwarancji/poręczeń po przedstawieniu przez Klienta następujących dokumentów: zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia przez Bank istniejącej lub przyszłej wierzytelności, dokumenty formalno-prawne w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, dokumenty finansowe do oceny zdolności firmy do spłaty zobowiązań, dokumenty dotyczące ustanawianych zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ