Bank Spółdzielczy

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

foto

Inwestuj i rozwijaj swoją firmę korzystając z dotacji Funduszy Europejskich.

 

Kredyt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na:

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

1)      przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

   a)      zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,

   b)      zakupu ziemi,

   c)      zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,

   d)      zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,

   e)      przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

2)      modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

3)      zakupu udziałów lub akcji;

4)      innych nakładów m.in.:

          a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

          b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,

          c) ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,

          d) spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

 

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu <s>(włącznie)</s> pozostanie otwarty.

Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł.

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 10 lat.

 

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Dlaczego warto?

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes udzielany jest w rachunku kredytowym i przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

 

 

 

 

Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Wniosek o kredyt.

Bogata oferta dla firm.

Proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją Państwa wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy.

Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 

- rachunek bieżący i pomocniczy,

- międzynarodowe karty płatnicze, 

- wysokiej jakości usługi rozliczeniowe,

- polecenie wypłaty w obrocie dewizowym, 

- bankowość elektroniczną,

- atrakcyjne lokaty,

- szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą,

- gwarancje i poręczenia,

- pośrednictwo ubezpieczeniowe,

- usługi dodatkowe.

Jak otrzymać Kredyt Inwestycyjny Unia Biznes?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ