Bank Spółdzielczy

Kredytowa Linia Hipoteczna

  Bank udziela kredytowej linii hipotecznej z przeznaczeniem na:

  1) finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);

  2)   finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

  a)      zakup lub modernizacja sprzętu,

  b)      zakup, budowa lub modernizacja obiektów,

  c)       refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne;

  3)  refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank i inne banki na cele.

  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   

  Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  1) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące;

  2) posiada zdolność kredytową;

  3) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych (maksymalne opóźnienie nie przekraczają trzech miesięcy);

  4) posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta;

  5) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS (wymagalnych z wyłączeniem objętych ugodami).

  Maksymalna kwota kredytu: 2.000.000; zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

  Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  Maksymalny okres kredytowania: do 10 lat

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  1) hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej;

  2) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy);

  3) pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonego/ych przez Bank;

  4) weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

   

  Przedmiotem zabezpieczenia kredytu może być:

  1) nieruchomość mieszkalna;

  2) nieruchomość komercyjna;

  3) działka budowlana, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ