Bank Spółdzielczy

Pożyczka

  Pożyczka to szybkie finansowanie bieżących wydatków i inwestycji Twojej firmy – minimum formalności i długi okres spłaty!

  Pożyczka to dodatkowe źródło finansowania Twoich planów biznesowych. Możesz nią szybko sfinansować każde przedsięwzięcie – inwestycyjne, czy tez związane z bieżącą działalnością.

  Zaletą Pożyczki w porównaniu z innymi kredytami jest minimum formalności i uproszczona procedura badania zdolności kredytowej. Kwota pożyczki to nawet 100 000 zł na maksymalny okres 12 miesięcy.

  Skontaktuj się z nami

  Formularz kontaktowy

  Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


  Zamknij
   

  Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  2) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski;

  3) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe;

  4) posiada zdolność kredytową;

  5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych;

  6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku;

  7) generuje dodatni wynik finansowy;

  8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

  Maksymalna kwota kredytu: 100000 zł uzależniona od zdolności kredytowej.

  Maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy.

  Dostępne formy zabezpieczeń Pożyczki:

  1) zastaw rejestrowy wierzytelności z rachunku bankowego, lub

  2) wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub

  3) blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty oraz

  4) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

  przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres trzech miesięcy.

   

  Wykaz dokumentów do złożenia:

  1. Wniosek kredytowy
  2. Wniosek o udzielenie kredytu.
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ