Bank Spółdzielczy

Kredyt inwestycyjny

foto

Inwestuj i rozwijaj swoje gospodarstwo

Kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • prowadzące działalność gospodarczą.
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 
Dlaczego warto?
 • optymalne planowanie inwestycji - długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji
 • finansowanie inwestycji - finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych
 • poprawa płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących
 • przesunięcie spłaty - możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału
 • niski wkład własny - wystarczy ... procent wartości planowanej inwestycji
 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa
 • lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojego gospodarstwa
 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku:
  - rozbudowana sieć placówek na terenie całego Powiatu Limanowskiego - gdzie możesz korzystać z fachowej obsługi, doradztwa i pomocy
  /- 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania gospodarstwa
  - największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce bez prowizji usytuowanych na terenie całego kraju

Bogata oferta dla gospodarstw

Proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także:

 • rachunek bieżący, pomocniczy
 • międzynarodowe karty płatnicze
 • wysokiej jakości usługi rozliczeniowe
 • polecenie wypłaty w obrocie dewizowym
 • bankowość elektroniczną
 • atrakcyjne lokaty
 • szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą
 • gwarancje i poręczenia
 • pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • usługi dodatkowe
Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Atuty kredytu - przegląd cech:
 • cel kredytu - finansowanie inwestycji /lilidługoterminowy charakter kredytu - ma to ogromne znaczenie przy kosztownych inwestycjach, gdyż pozwala na rozłożenie kosztów w czasie
 • uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy - kredyt może być udzielony do 90% kosztów inwestycji
 • dogodne warunki
  - kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy
  - oprocentowanie zmienne
  - zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
  - minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% wartości netto przedsięwzięcia
  - możliwość karencji w spłacie kapitału
  - środki na inwestycje można otrzymać jednorazowo lub w transzach
  - spłata kredytu - w ratach
Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojego gospodarstwa, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 1. dokumenty stwierdzające status prawny podmiotu
 2. aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej
 3. zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS
 4. ostatni bilans roczny i rachunek wyników
 5. aktualny bilans lub informacje o stanie majątkowym kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej
 6. kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług
 7. zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów
 8. informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań
 9. wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen wraz z polisami ubezpieczeniowymi
 10. oświadczenie o toczących się postępowaniach sądowych z udziałem wnioskodawcy
 11. analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia w okresie kredytowania zawierającą
 • zestawienia kosztów uzyskania przychodów
 • zestawienie obrotów
 • prognozowane przepływy strumieni pieniężnych
 • prognozy bilansu
 • harmonogram inwestowania i obsługi kredytu wnioskowanego jak i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz innych zobowiązań
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ