Bank Spółdzielczy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

foto

Dla poprawy płynności finansowej Twojego gospodarstwa

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.

Dla kogo?

Bank udziela kredytów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa - prowadzących działalność gospodarczą, a także osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne, które posiadają w Banku rachunek bieżący nie krócej niż 6 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym firmy umożliwia finansowanie bieżących zobowiązań i należności. Poprawia znacząco płynność finansową firmy.

 

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Dlaczego warto?

 • więcej możliwości,
 • w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się  spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości  gospodarstwa,
 • finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa,
 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa
 • lepsza sytuacja finansowa - Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojego gospodarstwa.
 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności,
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku- rozbudowana sieć placówek na terenie całego Powiatu Limanowskiego - gdzie możesz korzystać z fachowej obsługi, doradztwa i pomocy - 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy - największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce bez prowizji usytuowanych na terenie całego kraju bogata
 • oferta dla gospodarstw rolnych - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Kompleksowa oferta dla rolników obejmuje także:

- rachunek bieżący, pomocniczy

- międzynarodowe karty płatnicze

- wysokiej jakości usługi rozliczeniowe

- polecenie wypłaty w obrocie dewizowym

- bankowość elektroniczną

- atrakcyjne lokaty

- szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą

- gwarancje i poręczenia

- pośrednictwo ubezpieczeniowe

- usługi dodatkowe.

Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą obsługą gospodarstwa
 • finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych
 • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
 • poprawa płynności finansowej gospodarstwa - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odnowienie kredytu - w całym okresie kredytowania korzystasz dowolnie z kredytu do ustalonej wysokości limitu
 • dogodne warunki - okres spłaty - do 12 miesięcy - wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej - szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych - spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych - każda spłata powoduje odnowienie kredytu - kredyt odnawialny w formie uprawnienia do przejściowego zadłużania się w rachunku bieżącym - powstawania debetu - oprocentowanie zmienne.

Jak otrzymać kredyt w rachunku bieżącym?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojego gospodarstwa, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz koncesje, zezwolenia, itp., o ile nie znajdują się w posiadaniu Banku w związku ze świadczeniem innych usług na rzecz Klienta i zachowują swoją ważność
 • zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku
 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ