Bank Spółdzielczy

Kredyt płatniczy

foto

Na pokrycie konkretnych zobowiązań

To krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych gospodarstwa.

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą i posiadające rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań i sfinansowanie bieżących potrzeb firmy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków.
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 
Dlaczego warto?
 • poprawa wizerunku gospodarstwa - tworzy wizerunek przedsiębiorstwa jako rzetelnego, regulującego terminowo swoje zobowiązania
 • finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa
 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa
 • lepsza sytuacja finansowa - Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojego gospodarstwa.
 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku
  - rozbudowana sieć placówek na terenie całego Powiatu Limanowskiego - gdzie możesz korzystać z fachowej obsługi, doradztwa i pomocy
  - 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania gospodarstwa
  - największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce bez prowizji usytuowanych na terenie całego kraju
 • bogata oferta dla rolników - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa. Kompleksowa oferta dla rolników obejmuje także:
  - rachunek bieżący, pomocniczy
  - międzynarodowe karty płatnicze
  - wysokiej jakości usługi rozliczeniowe
  - polecenie wypłaty w obrocie dewizowym
  - bankowość elektroniczną
  - atrakcyjne lokaty
  - szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą
  - gwarancje i poręczenia
  - pośrednictwo ubezpieczeniowe
  - usługi dodatkowe
Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Atuty kredytu - przegląd cech:
 • cel kredytu - na pokrycie przejściowego braku środków na spłatę wymagalnych zobowiązań
 • finansowanie obligatoryjnych zobowiązań - korzystna forma finansowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
 • poprawa płynności finansowej gospodarstwa - skutecznie poprawia płynność gospodarstwa w przypadku krótkotrwałego zachwiania płynności
 • likwidacja zatorów - pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając przepływy finansowe
 • dogodne warunki:
  - okres spłaty - do 3 m-ce
  - wykorzystanie kredytu - na podstawie dyspozycji kredytobiorcy (przekazanie środków na rachunek lub zapłata za faktury dostawcy) - kredyt uruchamiany w rachunku bieżącym lub kredytowym
  - zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
  - jest to kredyt o charakterze nieodnawialnym
  - kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
  - spłata kapitału wraz z odsetkami następuje jednorazowo ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu
  - maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty niezapłaconych wierzytelności
Jak otrzymać kredyt płatniczy?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojego gospodarstwa, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny (wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje itp.)
 • statystyczne sprawozdanie finansowe (bilans) za ubiegły rok oraz bieżące sprawozdanie sporządzone wg wymogów GUS
 • deklarację podatkową potwierdzoną przez właściwy Urząd Skarbowy i kwartalne zaświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych
Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ