Bank Spółdzielczy

Karta kredytowa Visa Credit

foto

Karta ludzi otwartych na świat!

Karta kredytowa VISA Credit to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca równocześnie wygodę płacenia, jak również kredyt zawsze pod ręką. Nie trzeba już angażować własnych środków na koncie, aby móc robić zakupy zawsze, kiedy przyjdzie na to ochota.

Należy pamiętać, że o wydanie karty kredytowej może wnioskować osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udogodnieniem jest fakt, iż na wniosek użytkownika karty głównej Bank może wydać kartę dodatkową osobie, która ukończyła 13 rok życia.

Co daje karta kredytowa VISA Credit?

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • komfort – możesz robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie,
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty,
 • możliwość wydania kart dodatkowych dla innych użytkowników w ramach przyznanego limitu,
 • darmowy kredyt do 51 dni maksymalny limit do 20.000 zł,
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN,
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat,
 • dokonywanie transakcji w internecie,
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych zarówno na transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe, a dodatkowo sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku.

Dodatkowo w ramach posiadanej karty można  skorzystać z usługi „Balance Transfer”.

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym Banku to poprzez usługę "Balance Transfer" dokonamy za Ciebie spłaty zadłużenia na dotychczas posiadanej karcie, a jednocześnie obciążymy jednorazowo rachunek karty kredytowej w naszym Banku. Prowadzi to do rezygnacji z użytkowania karty kredytowej w obcym Banku, a zarazem wypowiedzenia umowy. W zamian oferujemy kartę z limitem takim samym lub wyższym, ustalanym indywidualnie.   

Wymagane dokumenty do uruchomienia usługi "Balance Transfer":

1)  Wniosek o wydanie karty kredytowej;

2)  Wniosek o usługę "Balance Transfer";

3)  Formularz rezygnacji z używania dotychczasowej karty wydanej przez inny bank (dot. usługi "Balance Transfer"), który zostanie wysłany przez placówkę sprzedażową do innego banku w przypadku podjęcia przez placówkę sprzedażową pozytywnej decyzji odnośnie wydania karty kredytowej;

4)  trzy ostatnie zestawienia operacji, zawierające m.in. transakcje dokonane kartą innego banku, dokonywane miesięczne spłaty na karcie;

5)  dokumenty potwierdzające tożsamość Wnioskodawcy.

 

NOWA USŁUGA - Plan ratalny "Praktyczna rata" - w ramach posiadanej karty kredytowej Visa Credit.

Już od teraz możesz korzystać z usługi Plan ratalny „Praktyczna rata”.

Zaletą Planu ratalnego jest fakt, iż nie załatwiasz dodatkowych formalności,  a dodatkowo masz dużo niższe oprocentowanie, niż na standardowej karcie kredytowej. To wszystko w ramach karty kredytowej Visa Credit. 

 

1.   Plan ratalny jest oferowany w ramach rachunku karty i udzielonego Kredytobiorcy kredytu. Z Planu ratalnego może korzystać tylko Użytkownik karty głównej.

 

2.  Bank na wniosek Użytkownika karty może rozłożyć na raty spłatę rozliczonych transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą główną lub kartami dodatkowymi. Użytkownik karty głównej wybiera sposób rozłożenia na raty spośród opcji udostępnionych przez Bank, czyli od 6 do 24 rat (równe raty).

 

3.   W celu skorzystania z Planu ratalnego po dokonaniu transakcji, ale nie później niż na 3 dni przed upływem terminu płatności z tytułu rozliczenia przedmiotowej transakcji, Kredytobiorca powinien złożyć dyspozycję za pośrednictwem infolinii Contact Center Banku BPS S.A. tel. 22/ 539 50 50

 

4.   Korzystanie z Planu ratalnego jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)   karta nie jest zastrzeżona lub zamknięta;

2)   na rachunku karty:

a)   nie występuje zadłużenie przeterminowane,

b)   znajduje się saldo zadłużenia w wysokości co najmniej wartości transakcji obejmowanej Planem ratalnym (w momencie uruchomienia Planu ratalnego zakładana jest na rachunku blokada środków na kwotę kapitału kredytu i zmniejszana z uruchomieniem każdej raty);

3)   wartość pojedynczej transakcji obejmowanej Planem ratalnym, nie jest niższa, niż 300 zł;

4)   w okresie co najmniej ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Plan ratalny terminowo spłacał zadłużenie oraz nie przekraczał limitu kredytowego.

 

5.   Plan ratalny w karcie jest udzielany zgodnie z następującymi zasadami:

1)   minimalną kwotę transakcji podlegającą rozłożeniu na raty;

2)   Kredytobiorca może skorzystać z dowolnej liczby Planów ratalnych w karcie, z tym, że łączna kwota wszystkich Planów ratalnych nie może przekroczyć dostępnego limitu kredytowego;

3)   Plan ratalny w karcie świadczony jest maksymalnie do upływu ważności karty, uwzględniając jej wznowienie;

4)   pozostająca do spłaty suma rat Planu ratalnego w karcie pomniejsza dostępny limit kredytowy. Każda spłata kolejnej raty Planu ratalnego w karcie zwiększa dostępny limit kredytowy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Jak działa karta?

Bank daje do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank Spółdzielczy w Limanowej wymaga spłaty jedynie 3% min. 40 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty otrzymania wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.

Bezpieczeństwo -

Używając karty kredytowej VISA Credit, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Okres ważności -

Karta wydawana jest na 3 lata.

Jak otrzymać kartę kredytową VISA Credit?

Aktualnym klientom Banku Spółdzielczego w Limanowej (m.in. posiadaczom Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego od min. 6 m-cy z regularnymi wpływami na konto, kredytobiorcom czy posiadaczom depozytów w Banku) oferujemy wydanie karty przy minimum formalności.

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

 • wydanie karty - bez opłat
 • wznowienie karty - bez opłat
 • użytkowanie karty - bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty: jeśli po 11 miesiącach od dnia wydania karty wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi co najmniej 5400 zł – bez opłat.

Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona -

fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego

momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane

przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza

karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 86 215 50 00 – czynny całą dobę 
 • telefonicznie pod ogólnym numerem telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty (szczegóły na www.zastrzegam.plwww.zastrzegam.pl/link)
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS,wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce

Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zgłoszenia.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zniwelowania zagrożeń związanych z

korzystaniem z bankowości elektronicznej i kart płatniczych, prosimy o

zapoznanie się z broszurą www.knf.gov.pl „Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa

finansowe związane z bankowością elektroniczną”, wydaną przez

Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikowany materiał informuje o ryzykach

oraz przybliża problematykę dotyczącą istoty i specyfiki przestępstw

związanych z elektronicznym obrotem bankowym.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ