Bank Spółdzielczy

Karta Visa Pay Wave

foto

Wygodny i bezpieczny sposób dostępu do gotówki!

Karta zbliżeniowa Visa Pay Wave to wygodna, szybka i bezpieczna alternatywa dla gotówki.

To nowy sposób zapłaty za codzienne zakupy o niskiej wartości do 30 złotych – zajmujący nie więcej niż ułamek sekundy. Łączy zalety kart standardowych wyposażonych w mikroprocesor z technologią łączności zbliżeniowej, czyli bezprzewodowej bliskiego zasięgu. Oznacza to, że karta spełnia swoje podstawowe funkcje, za pomocą których można dokonywać: płatności bezgotówkowych, wypłaty gotówki w bankomatach, płatności w internecie, sprawdzenia wysokości wolnych środków w bankomatach, a równocześnie poszerza swoje możliwości właśnie o płatności zbliżeniowe. 

Należy pamiętać , iż transakcje płacone zbliżeniowo nie blokują automatycznie środków na rachunku, ponieważ są to transakcje bez autoryzacji. Zatem klient nie ma pomniejszonych środków na rachunku o płatności zbliżeniowe. Należy pamiętać, że jeśli płatność w danym dniu przekroczy 30 zł to POS będzie wymagał użycia PIN.

Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN dziennie. Wysokość tego limitu może być zmieniona. Natomiast maksymalne limity karty Visa Classic Debetowej dla transakcji gotówkowych wynoszą 5.000,00 PLN, a transakcji bezgotówkowych 20.000,00 PLN.

Karta zbliżeniowa Visa Pay Wave wydawana jest do następujących rachunków:

standardKonto,

seniorKonto,

optimumKonto,

studentKonto.

Bank wydaje kartę jako nieaktywną, a aktywacji dokonuje się jedną z poniższych metod:

1)    dokonaniem transakcji w bankomacie z użyciem poprawnego PIN;

2)    dokonaniem transakcji w punkcie handlowo-usługowym z użyciem poprawnego PIN.

 

Naklejka zbliżeniowa to inna forma karty debetowej, która działa w technologii zbliżeniowej VISA, umożliwia dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to:

  • niezależność, pozwala na łatwe i szybkie płatności za drobne zakupy dzięki funkcji płatności zbliżeniowych;
  • bezpieczeństwo, od momentu zgłoszenia utraty Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie operacje nią wykonane, za wyjątkiem sytuacji, gdy do nieuprawnionego użycia doszło z winy umyślnej posiadacza/użytkownika karty, albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia przez posiadacza /użytkownika karty zasad bezpieczeństwa określonych w „Regulaminie kart debetowych” w Banku Spółdzielczym w Limanowej;
  • stały dostęp do swoich pieniędzy, naklejkę możesz przykleić na dowolnym urządzeniu, np. odtwarzaczu MP3, telefonie komórkowym lub innym często przez Ciebie używanym przedmiocie, który zabierasz ze sobą;
  • możliwość płatności w Internecie.

Naklejka zbliżeniowa umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności podania kodu PIN do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN.

Karty zbliżeniowe VISA payWave są akceptowane w całej Polsce i na świecie. Aktualna lista partnerów akceptujących karty zbliżeniowe VISA znajduje się na stronie internetowej www.visa.pl

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Nowoczesny sposób dokonywania płatności.

Przy płatności zbliżeniowej nie ma potrzeby podawania karty sprzedawcy, przeciągania jej przez czytnik, wprowadzania kodu PIN czy składania podpisu na wydruku. Wystarczy jedynie zbliżyć kartę do specjalnego czytnika „zbliżeniowego”, gdyż wbudowana antena w prawym górnym rogu ułatwia transakcje.

Karty VISA PAY WAVE są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych;

2) wypłaty z bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej LISTA,

3) płatności dokonywanych w internecie.

 

Karta VISA PAY WAVE umożliwia:

1) sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;

2) aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;

To nowy sposób zapłaty za codzienne zakupy o niskiej wartości do 30 złotych – zajmujący nie więcej niż ułamek sekundy. Łączy zalety kart standardowych wyposażonych w mikroprocesor z technologią łączności zbliżeniowej, czyli bezprzewodowej bliskiego zasięgu. Oznacza to, że karta spełnia swoje podstawowe funkcje, za pomocą których można dokonywać: płatności bezgotówkowych, wypłaty gotówki w bankomatach, płatności w internecie, sprawdzenia wysokości wolnych środków w bankomatach, a równocześnie poszerza swoje możliwości właśnie o płatności zbliżeniowe.

 

Jak otrzymać kartę VISA Pay Wave?

Wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty i korzystać z szerokiego wachlarza możliwości.

Zapraszamy do naszych placówek.

Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej. 

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę 
  • NOWOŚĆ! telefonicznie pod ogólnym numerem telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty (szczegóły na www.zastrzegam.plwww.zastrzegam.pl/link)
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS,wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA./

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej, złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z dostępu do pieniędzy przez 24h.

Do pobrania:

Regulamin

Wniosek o wydanie karty

Wniosek o duplikat karty

Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie zastrzeżenia karty

Wniosek o ponowne generowanie PIN-u

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zniwelowania zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej i kart płatniczych, prosimy o zapoznanie się z broszurą „Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną”, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikowany materiał informuje o ryzykach oraz przybliża problematykę dotyczącą istoty i specyfiki przestępstw związanych z elektronicznym obrotem bankowym.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ