Bank Spółdzielczy

Kredyt Konsolidacyjny

foto

 

 

Zamień kilka kredytów na jeden z niższą ratą!

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. Konsolidacji podlegają różne kredyty (m.in. gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, czy studenckie), które można połączyć w jeden tani. Dzięki niższemu oprocentowaniu i wydłużeniu okresu kredytowania miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego będzie niższa niż dotychczasowe płatności. Okres kredytowania zostanie dopasowany do sytuacji klienta i wynosi aż 20 lat. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania za zgodą banku z tzw. „wakacji kredytowych”, czyli przesunięcia terminu płatności jednej raty kredytu w roku. 

Zalety kredytu konsolidacyjnego:

  • jedna rata zamiast kilku
  • jeden termin płatności
  • jeden Bank, który obsługuje wszystkie zobowiązania
  • możliwość skorzystania raz w roku z tzw. wakacji kredytowych.

 

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

1)    kredyt / pożyczka gotówkowa;

2)    kredyt / pożyczka samochodowa;

3)    limit w karcie kredytowej;

4)    limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

5)    kredyt / pożyczka hipoteczna;

6)    kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);

7)    kredyt studencki;

8)    kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

            w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

 

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

1)   weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

2)   hipoteka ustanawiana od razu na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub docelowo, w przypadku gdy konsolidacji podlega kredyt zabezpieczony hipotecznie i hipoteka na rzecz Banku będzie najpierw ustanowiona na drugim miejscu, a po spłacie kredytu innego banku -  w miejsce hipoteki zabezpieczającej spłacany kredyt;

3)   cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;

4)   wskazanie Banku, jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia
z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

a)     kwota kredytu przekracza 80.000 zł,

b)     suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza
65 lat, oraz

c)     Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny).

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Chcąc ubiegać się o konsolidację kredytów wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej i przedstawić dokument potwierdzający posiadane zobowiązania.

Takim dokumentem może być: umowa kredytowa, plan spłaty kredytu, zaświadczenie dotyczące posiadanych kredytów.

Ogólne warunki:

  • okres kredytowania wynosi od 1 roku do 20 lat
  • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10000 PLN
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.


Poznaj szczegóły oferty.

Zapoznaj się z dokumentami, które przybliżą Ci warunki i zasady działania naszych produktów bankowych.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ