Bank Spółdzielczy

Rachunek dla PKZP

foto

Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych.

Rachunek przeznaczony jest dla Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych i prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy.

Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa, dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych umożliwia:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku

2. przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla PKZP

3. korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla PKZP

4. możliwość korzystania z kanałów bankowości internetowej, który wybierany jest w zależności od ilości osób uprawionych do dysponowania rachunkiem eBankNeteCorponet

5. możliwość korzystania z usługi SMS Banking oraz telefonicznej usługi na hasło.

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu wg stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym.

Do zawarcia Umowy niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

1. statut PKZP,

2. protokół komisji skrutacyjnej o wyborze Zarządu PKZP potwierdzonego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, przy którym jest utworzona PKZP,

3. dokumentu upoważniającego dane osoby do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w imieniu Zarządu, w tym do otwarcia rachunku - w przypadku, gdy otwarcia rachunku dokonuje Zarząd nie w pełnym składzie.

Do pobrania:

Tabela oprocentowania produktów bankowych.

Taryfa opłat i prowizji.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych.

Dowiedz się więcej

Zadzwoń pod numer
naszej infolinii:
33 79 100

lub odwiedź jeden
z naszych oddziałów:
Lista Oddziałów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ